Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Sözleşme GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. ile www.klimafiyatlari.bizsitesine ("Site") üye olup, Site'de sergilenen ürünlerden birini almak isteyen ("Alıcı") arasında siparişin internet ortamında tamamlanıp Sitenin kayıtlarına girmesi anında düzenlenmiştir.

Alıcı, www.klimafiyatlari.biz sitesine üye olup, işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşmenin konusu, Site'de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Alıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin Site tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

3. Satış Sözleşmesinin Şartları

3.1. Alıcı'nın Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşmede tanımlanan "Alıcı" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

3.2. Siteye üye olabilmek için reşit olmak gerekir. Reşit olmayan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır. Dolayısıyla GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.herhangi şekil ve surette yanlış beyan ve bilgi vererek siteye üye olmuş reşit olmayan kişilerin uğradığı veya yol açtığı zararları kabul etmemektedir.

3.3. Alıcı Site üzerinden siparişini tamamladığı zaman kendisine sunulan ödeme seçeneklerinden birini seçecektir. Sipariş ile ödeme arasında 24 saatten fazla süre geçmesi üzerine siparişler iptal edilir GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ., ilerleyen zaman içerisinde ödeme seçeneklerini değiştirmeye, arttırmaya, azaltmaya veya kaldırmaya yetkilidir.

3.4. Alıcı tarafından sipariş edip ödemesi yapılan ürünler, ödemenin yapıldığı günden başlayarak 3 iş günü içerisinde Alıcıya teslim edilecektir. Herhangi bir sebeple Alıcı'nın verdiği sipariş ürünlerinin temin edilememesi durumunda, bu durum Alıcı'ya bildirilecek ve Alıcı'nın talep etmesi halinde ürün bedeli herhangi bir kesinti yapılmaksızın sipariş sürecini takip eden 7 iş günü içerisinde Alıcı'ya iade edilecektir.

3.5. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.ürün siparişi ve ödemesi tamamlanan tüm ürünleri en geç 3 iş günü içerisinde hazır hale getirecek ve Alıcı'ya sevk edecektir. Ürünlerin sevkiyatı Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bilinen lojistik fırmaları ile sağlanacaktır. Ürün sevkiyatını üstlenen lojistik firmalarından kaynaklanan gecikmelerden GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. 'in gerek görmesi halinde kendi personeli de ürün sevkiyatını gerçeklestirebilecektir.

3.6. Site'de belirtilen hallerde, GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.ürün sevkiyatları için Alıcı'dan ücreti talep etme hakkını saklı tutar. Ancak, Alıcı'nın tüm ödemelerini yaptıktan sonra ek bir sevkiyat bedeli öngörülemez. Ancak kargo firmaları bazı yerleşim yerleri için özel ücret taleplerinde bulunabilmektedirler. Bu tür durumlarda Alıcı'ya fazladan çıkan kargo bedelini kabul edip etmediği sorulacak, Alıcı'nın söz konusu bedeli reddetmesi durumunda sipariş iptal edilecek ve Alıcı tarafından yapılmış ödeme Alıcı'ya iade edilecektir. Alıcı'nın anlaşmalı olunan kargo firması haricinde başka bir firma tarafından teslimat istemesi halinde kargo bedelleri Alıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcının bu yönde bir talebi olması halinde, bu talebini yazılı olarak 1 iş günü içerinde GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.'ne ulaştırması gerekmektedir.

3.8. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ., Alıcıya ilgili ürünün garanti belgelerini ürün teslim edildiği anda ulaştırmakla yükümlüdür. Garanti belgesiz satılan ancak garanti kapsamında olan ürünler bu uygulamanın dışındadır.

3.9. Garanti süresi içerisinde ürünü arızalanan Alıcı öncelikle ürün yetkili ithalatçısından/üreticisinden yapması gereken işlemler konusunda bilgi alacaktır. Ithalatçı/Üretici'nin ürünün GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.aracılığı ile kendilerine ulaştırılmasını talep etmesi halinde, Alıcı ürünü GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.'ne ulaştıracaktır. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.'e gönderilecek olan tüm ürünlerin sevkiyat masrafları Alıcı'ya aittir. İthalatçı veya üretici firmanın iade alınması için onay verdiği tüm ürünler GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. tarafından iade alınacak, yerine aynı veya aynı ürünün temin edilemediği hallerde Alıcının rızası alınmak kaydıyla farklı ürün Alıcı'ya gönderilecek veya Alıcının isteği üzerine ürün bedeli iade edilecektir. İthalatçı veya üretici firma tarafından ürünün onarılmasına karar verilmesi durumunda onarılan ürün GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. tarafından Alıcı'ya teslim edilecektir. Tüm iade ve sevk işlemlerinde sevkiyat, sigorta, vergi, banka komisyonu v.b. gibi masraflar Alıcı'ya aittir.

4. Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Alıcı, Satış Sözleşmesinin prosedürlerini yerine getirirken, Sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve Sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

4.2. Alıcı, GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.'in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Alıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

4.3. Alıcıların, GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Alıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Alıcıların sorumluluğundadır. Alıciların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayi Alıcıların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.n'in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.4. Alıcılar Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. Alıcılar tarafından GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadiği gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanliş veya hatali olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.5. Alıcılar, GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.’nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.6. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.n'in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Alıcıların, "site" dahilindeyaptiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.7. Alıcıların işbu Sözlesme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.8. Sitede üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.'in, GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. , üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.9. Alıcılar sitede satıma arz ettikleri ürünlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde güvenli ticaret ödeme sistemini kullanmak zorundadırlar.

4.10. Madde 5.1'de öngörülen GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Alıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Alıcılara aittir.

4.11. Alıcı Site'den satın aldığı ürünü fatura tarihini takiben 7 gün içerisinde iade etme hakkına sahiptir. Ancak bu durumda iade edilecek ürünün hiçbir şekilde son kullanıcıya satışını engelleyecek durumların söz konusu olmaması gerekmektedir. Alıcının ürün alımından cayması halinde tüm sevkiyat, sigorta ve banka komisyonlarını ve satıştan dolayı GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.nezdinde meydana gelen tüm zararları Alıcı tarafından ödenecektir..

5. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.'in Hak ve Yükümlülükleri

5.1. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ., Sitede sunulan ürünleri her zaman değistirebilme; Alıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Alıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklıtutmaktadir. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ., bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Alıcılar, GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. 'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde " GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ." tarafından yapabilir.

5.2. Site üzerinden, GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve baskaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği baska web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler Alıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya işleten kişisini desteklemek amaciyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Burada sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.3 GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.Sitede yer alan Alıcı bilgilerini veya Satiş Sözleşmesine ilişkin Alıcı bilgilerini, Alıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazi istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.4. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. internet sitesi üzerinde yer alan tüm ürün bilgileri ve fiyatları sürekli kontrol etmek zorundadır. Ancak her türlü duruma karşın dizgi veya hesaplama hatalarından kaynaklanan durumlarda GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

5.5. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. Alıcı'ya karşı işbu Sözleşme uyarınca ürünü zamanında, hasarsız, ve Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arı olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürünün Alıcı'ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

5.6. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. Site'de sunulan ürünleri her zaman değiştirebilme hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

5.7. Aksi Alıcı tarafından tercih edilmediği müddetçe, GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. Alıcı'nın elektronik posta adresini hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtmayacağını, reklam, tanıtım, ve pazarlama yapmak amacıyla kullanmayacağını, Alıcı'nın üyelik bilgileri, Site'de yaptığı tercihler de dahil ve fakat sınırlı olmamak üzere diğer kişisel bilgileri hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve beyan eder.

6. Sözleşme Değişiklikleri

GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ. tamamen kendi takdirine bağli ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değisen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Alıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Sözleşmenin Feshi

8.1. İşbu Sözleşme Alıcı Siteye Alıcı olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.2. GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.Alıcıların, Satiş Sözleşmesine ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

8.3. Sözleşmenin onaylandığı tarihte var olmayan, ancak daha sonra meydana gelen ve Alıcının ve/veya GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.'nin sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyen durumlar (Doğal Afet, Savaş, Terör, Grev v.b) mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Bu durumlarda mücbir sebepten etkilenen taraf, diğer tarafa durumu yazılı olarak mücbir sebebin ortaya çıkmasından itibaren 3 iş gününde bildirecektir. Mücbir sebep devam ettiği müddetçe Alıcı ve GRUP KITA KLİMA MİM. İNŞ. ELEKT. ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.'nin Sözleşme hükümlerini yerine getirme hükümlülükleri bulunmamaktadır. Mücbir sebebin bildirimden itibaren 10 gün içerisinde ortadan kalkmaması halinde tarafların her birinin tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır